top of page

Termeni și condiții

Prezentare generală

 

Platforma https://nickavataji.com reprezintă un site de prezentare și un market place cu rol în facilitarea accesului rapid la produsele și serviciile oferite de ROMANIAN PERSONAL DEVELOPMENT & AWARENESS STUDIES CENTER SRL, care este și proprietarul site-ului, Prestatorul având exclusiv responsabilitatea  mentenanței platformei și oferirea de soluții tehnice.

 

Prin accesarea platformei https://nickavataji.com și a serviciilor oferite prin intermediul acestei  platforme sunteți de acord sa respectați termenii si condițiile de utilizare prezentate mai jos,  fără limitări sau calificări (denumite in continuare „Termeni si Condiții de Utilizare”).

 

Termenii si Condițiile de Utilizare sunt regulile minimale aplicabile, care se completează cu  prevederile legislației in vigoare.

 

Neacceptarea Termenilor si Condițiilor de Utilizare prevăzute in acest document atrage  imposibilitatea utilizării de către d-voastră a serviciului. 

 

Utilizarea platformei și a serviciilor oferite constituie acceptul d-voastră expres cu privire la  acești Termeni si Condiții.

 

Vă informăm în acest sens ca aceste condiții de utilizare se pot modifica oricând, fără un preaviz  sau notificare, rămânând în sarcina utilizatorului de a le verifica la fiecare accesare. 

1. DEFINIȚII:

 

https://nickavataji.com: site-ul de internet si platforma, precum și ansamblul serviciilor accesibile  pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia, pe care îl vom denumi în continuare  PRESTATOR.

 

SERVICIU: serviciile puse la dispoziție de Prestator prin intermediul site ului https://nicckavataji.com, ce reprezintă platforma nickavataji.com este un site de prezentare și un market place cu rol în facilitarea accesului rapid la produsele și serviciile oferite de ROMANIAN PERSONAL DEVELOPMENT & AWARENESS STUDIES CENTER SRL, având exclusiv  responsabilitatea mentenanței platformei și oferirea spre vânzare ori promovarea produselor și serviciilor.

 

CLIENT persoana fizică sau juridică, care efectuează o comandă de servicii sau produse pe platforma nickavataji.com și care si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din  secțiunea Termeni si Condiții Generale

 

COMANDA: acțiunea de achiziționare a unuia sau mai multor servicii ori bunuri afișate pe site ul nickavataji.com, realizată de un Client care își dorește să beneficieze de acel/acele servicii. Bunurile nu se vând per se, ci serviciul formativ pentru care utilizatorul va primi și bunul achiziționat.

 

UTILIZATOR: orice persoana fizică sau juridică care accesează platforma https://nickavataji.com.

 

CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT: documentul prin care Clientul consimte să fie inclus în  programul terapeutic și își exprimă acordul pentru derularea serviciilor din cadrul programului.

2. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

 

PRESTATORUL își rezervă dreptul de a modifica, adăuga, desființa prezenta politică în orice  moment, prin publicarea politicii modificate în secțiunea „Termeni și Condiții” a Platformei.  Clienții și Utilizatorii au obligația de a verifica permanent secțiunea „Termeni și Condiții”  pentru a se asigura că au luat la cunoștință actualizarea sau modificarea condițiilor. 

 

Prin utilizarea în continuare a platformei https://nickavataji.com, acceptul Utilizatorului se va  considera ca fiind manifestat în mod tacit.

 

Eventualele erori identificate pe platformă vor fi corectate de îndată de către Prestator fără o  notificare prealabilă.

3. REGULI DE UTILIZARE A PLATFORMEI HTTPS://NICKAVATAJI.COM ȘI  DECLARAȚII

 

1. Serviciile oferite de platforma https://nickavataji.com pot fi accesate doar de clienți care au  împlinit 18 ani fie in nume personal, fie pentru un copil minor în legătură cu care clientul deține  autoritatea părintească. Dacă Prestatorul descoperă că un Client are sub 18 ani și a furnizat  informații personale Prestatorului, acesta din urmă va proceda la eliminarea acestor informații  și întreruperea relației contractuale.

 

2. Clientul declară și garantează că are vârsta împlinită de minim 18 ani, că informațiile  furnizate se referă la propria sa persoana sau la persoana a cărei autoritate părintească o exercită  sunt adevărate, exacte si complete. 

 

3. Furnizarea de informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete  îndreptățește Prestatorul să întrerupă orice furnizare. De asemenea, în cazul accesării abuzive  sau suspectării unei (tentative de) fraudă, Prestatorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul  la serviciu și de a lua toate masurile la îndemână sa împotriva utilizatorului în cauză.

 

4. Pe parcursul interacționării cu autorul clientul va utiliza un ton si un limbaj decent. 

 

Proferarea de injurii, expresiile jignitoare sau vulgare, amenințările de orice fel sau orice alte  acte împotriva psihologului sau a oricăror altor persoane, de natura să inspire teama sau să lezeze demnitatea și onoarea acestora nu vor fi tolerate, iar în astfel de cazuri, Autorul va fi  îndreptățit să înceteze conversația. 

 

5. Serviciile și produsele, elementele lor  componente, elementele grafice, precum si Conținutul platformei sunt deținute de către  platforma https://nickavataji.com iar clientul înțelege că nu are niciun drept asupra acestora, cu  excepția dreptului limitat de folosire a acestuia, conform prezentelor Termeni si Condiții.

 

6. Informațiile care sunt puse la dispoziție de către platforma https://nickavataji.com prin  intermediul serviciului sunt proprietatea acesteia și pot fi protejate, în condițiile legii, prin  drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

 

7. Este interzisă folosirea oricărei imagini, mărci sau semne aparținând platformei sau terțelor persoane, dacă nu au obținut în prealabil consimțământul scris al titularilor precum și  înregistrarea sub orice formă, video, audio, captură ecran etc. a ședințelor de terapie.

8. Platforma https://nickavataji.com nu este spațiu public, ci privat.

 

9. Costul produsului ori serviciului este stabilit este stabilit de autor ori furnizor și se achită de către Client prin intermediul platformei cu  cardul bancar imediat după efectuarea rezervării. 

 

10. Lista prețurilor serviciilor, stabilite conform prezentului contract, se poate găsi la adresa  https://nickavataji.com sau după caz, de la un reprezentant al Prestatorului prin e-mail  sau telefonic. 

 

11. Autorul este unicul responsabil pentru conținutul produselor ori serviciilor.

 

12. Clientul se obligă să folosească serviciile oferite de prin intermediul platformei nickavataji.com,  cu respectarea prevederilor legale.

 

13. Produsele se livrează prin FanCourier, costul livrării fiind suportat de client.

 

14. Comenzile se pot onora în limita stocului disponibil, iar pentru cursuri, în limita locurilor disponibile.

 

15. În ceea ce privește cărțile, nefiind vorba de servicii de bibliotecă, ci vânzare, care incumbă și drepturi de autor, cărțile și jocul nu se pot returna.

 

16. Prestatorul depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile oferite,  dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât în măsură de 99.8%. Perioada de  disponibilitate nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau în  cadrul serviciului, însă include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în  vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de  sistem ce pot apărea, astfel, platforma își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește  disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus. 

 

17. Platforma nickavataji.com are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a  serviciilor sale (adresa IP, data/ora, etc).

 

18. Platforma https://nickavataji.com  nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice  pagubă sau costuri ce pot interveni din încălcarea de către Beneficiar a oricăror obligații legale  ce sunt în sarcina acestuia, dacă nu sunt din vina Prestatorului.

 

19. Platforma https://nickavataji.com  nu va răspunde pentru nici un prejudiciu material sau moral care  poate interveni prin utilizarea platformei de către Beneficiar sau Client.

 

20. Clientul este singurul răspunzător pentru contul său și pentru accesul la acesta. Clientul va  trebui sa ia toate masurile pentru a nu permite accesul în contul său a persoanelor neautorizate. 

 

21. În cazul plăților online Prestatorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt  cost suplimentar suportat de Client, dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a  acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Cumpărătorul.

 

22. Prin finalizarea Comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare  procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

 

24. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că Prestatorul sau Specialistul pot sa îl  contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Prestator, în orice situație în care este  necesară contactarea Clientului.

25. Livrarea se face prin servicii de cureirat, FanCurier, în termen de până la 5 zile lucrătoare. 

4. ÎNREGISTRARE

 

1. Înregistrarea unui Client se face în urma plasării unei comenzi si după confirmarea plații de  către Prestator.

2. Orice acces neautorizat la elementele nepublice ale platformei https://nickavataji.com  sau accesul altor  persoane în afara celor autorizate la un cont reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un  sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

 

3. Prestatorul nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește  de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

 

4. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor  publicate în site, Prestatorul nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a  software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. PRESTATORUL nu își  asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect,  pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această  enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune  pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității  informațiilor și serviciilor furnizate de site.

 

5. Prestatorul își rezervă dreptul de a suspenda, șterge, limita sau sancționa în alt mod orice  Client, în cazul în care constată o încălcare sau o suspiciune de încălcare de către Client a  Termenilor și condițiilor de utilizare a Platformei.

5. UTILIZAREA INFORMAȚIILOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR)

 

1. Conform cerințelor legislației naționale în vigoare și a Regulamentului general privind  protecția datelor cu caracter personal (GDPR nr. 679/2016), Platforma https://nickavataji.com  are obligația  de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale  pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

 

2. Scopul colectării datelor este prestarea serviciilor de formare ori vânzarea de produse asupra căror domnul Nick Avătăji are drepturi de autor. Datele preluate de la Client în scopul prestării serviciilor ori livrării produselor vor fi folosite de către platforma https://nickavataji.com .

 

3. Datele personale pe care le colectează și prelucrează Prestatorul sunt: numele și prenumele,  domiciliul (adresa poștală pentru livrare), adresa de e-mail, numărul de telefon,  codurile de identificare client/identificator online, datele de facturare, informațiile bancare.  Clientul se află în baza de date a Prestatorului ca urmare a cererii sale. de a fi programat la unul  dintre Specialiștii puși la dispoziție prin intermediul platformei.

 

4. Clientul, declară că a fost informat cu privire la faptul că PRESTATORUL colectează şi  prelucrează datele cu caracter personal, menționate mai sus, care este scopul acestei  colectări/prelucrări şi că în lipsa exprimării consimțământului său expres nu va mai putea fi  contactat de către Prestator. 

6. UTILIZAREA COOKIE-URILOR

 

Platforma https://nickavataji.com utilizează cookie-uri. Cookie-urile reprezintă fișiere stocate pe  hardul Utilizatorului, conținând informații despre Utilizator. În măsura în care Utilizatorul vrea  să afle mai multe informații despre cum sunt utilizate cookie-urile pe Platforma  https://nickavataji.com , poate accesa Politica de cookie.

7. LEGEA APLICABILĂ

 

Orice conflict apărut între Prestator și Utilizatori se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă, în  măsura în care nu este posibilă înțelegerea amiabilă, se va aplica legea română, iar soluționarea  conflictelor este de competenta instanțelor de judecată din România, de la sediul Prestatorului.

bottom of page